(Jututuppa pääseb pärast jututoa korraga nõustumist lehe alt)

Jutukasse sisenemiseks on vajalik arvutis java toetus, kui sul jutukas ei avane, siis installi oma arvutisse java
http://www.java.com

 

 1. Kasutajad on kohustatud valima omale hüüdnime, mis ei ole vastuolus hea tavaga. Loe lähemalt siit.
 2. Jututoas on keelatud seksi ostmine, müümine, vahendamine. Loe lähemalt siit.
 3. Jututoas on (k.a. privas) keelatud jutukaaslaste ahistamine eneserahuldamise eesmärgil. Loe lähemalt siit.
 4. Jututoas on ilma operaatori loata keelatud ost, müük, vahetus, reklaam. Üldjuhul on selleks tegevuseks olemas teised kohad. Soovitame nt Kuldset Börsi. Privaataknas on keelatud kõik reklaamiga seotud tegevused, mis kahjustavad Armastusesaali (näit. teiste jutukate/kanalite reklaamimine)
 5. Jututoas on keelatud linkide levitamine (v.a. rate, ajalehed, YouTube, delfi jmt usaldusväärsed lingid.Muude usaldusväärsete linkide üle otsustavad kanali operaatorid mõttega - Kõik ülejäänd lingid on keelatud, kuid mõned lahedad luban, mis tunduvad mulle usaldusväärsed).
 6. Jututoas on keelatud isiklike andmete jagamine (v.a. privaataknas). Isiklikeks andmeteks loetakse nt. MSN, e-mail, telefoni number, kodune aadress jmt.
 7. Keelatud on jututoas läbumine ehk seosetu teksti/ tähemärkide/ numbrimärkide kirjutamine, floodimine ehk lühikese ajavahemiku jooksul mitmele reale kirjutamine, liigne nn. capsis (trükitähtedes) kirjutamine, teiste kasutajate pikaldane mõnitamine ja/ või sõimamine, liigne ropendamine, liigne sõnade ja/ või tähtede ja/ või numbrite nn. venitamine, teksti pidev korrutamine, muusikalinkide laskmine (sh teavitus(t)e laskmine jututuppa, millist muusikat hetkel kuulatakse). Igal jututoa külastajal on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet.
 8. Jututoas kasutame ainult eesti või inglise keelt. Muudes keeltes võite vestelda omavahel privaatses aknas.
 9. Jututoas on keelatud nn. märkide ( ehk staatuse) küsimine. Loe lähemalt siit.
 10. Jututoa kasutajatel on õigus saada operaatoritelt abistavat infot. Isik, kes antud võimalust kuritarvitab võib edaspidi abist ilma jääda.
 11. Jututoa kasutajad peavad leppima teadmisega, et ükski operaatoer ei viibi 24 tundi ja 7 päeva nädalas arvuti taga.
 12. Jututoa kasutajatel ei ole õigust sekkuda operaatorite töösse. Loe lähemalt siit.
 13. Armastusesaal ei vastuta jututoa külastaja tegevuse eest mis läheb vastuollu Eesti Vabariigi seadustega. Jututoa külastaja vastutab ainuisikuliselt oma tegude eest mis läheb vastuollu küberkorra ja Eesti riigi seadustega.

 

 © Armastusesaal® 2017 - KONTAKT: info@armastusesaal.org