Jututoas on (k.a. privas) keelatud jutukaaslaste ahistamine eneserahuldamise eesmärgil (s.h. oma privaatsete ihuosade eksponeerimine jmt teisi häiriv tegevus). Ahistatavatel on õigus ja kohustus teavitada operaatoreid sellistest isikutest. Valekaebluste esitaja kaotab usalduse ning tema edasiseid kaeblusi enam arvesse ei võeta.