HAAB (lehes) - tervist ja õnne. Kuivanud haab - pahandust ja õnnetust.

HAAMER - rasket tööd, suurt õnnetust.

HAAV - õnnetust, mingi asja muutmise ja selgitamise vajadust. Haava sidumine - sõbra abi. Iseenda haavamine - kahju ja südamevalu. Paranev haav - uut elu abielu läbi.

HABE - au. Ilus suur habe - õnne kauplemises ja rahaasjus. Harv ja väike habe - pilkamist, häbistamist ja naeru. Punane habe - pettust ja kahju. Hall habe - õnne ja au. Must habe - head tervist, rõõmsat meelt ja südamerahu. Habeme kiskumine - häbi ja teotust. Habemeajaja - kahju, ka armsama kaotust. Habe naisterahval - pettust ja edevust.

HAGU - osalist lootuste täitumist.

HAIGE olema - viletsust, häda ja muret. Haige nägemine - takistusi. Haigete eest hoolitsemine - õiglastele rõõmu ja edu.

HAIGLA - haigust, kahju ja surma.

HAKK - õnnetust, süngeid mõtteid ja loobumist. Hakkide kisa - pettust ja valet.

HALL (maapinnal) - üksindust, tuimust ja surma.

HALL (värv) - masendust ja kurbust.

HALLITUS - ohtu tundeelule.

HAMBAD (võõrad) - õnnetust ja äpardust. Hammaste kaotamine - süütunnet, vastutuse kartust. Hambahari - sõprade kaebusi ja pahategusid. Hambavalu - raske haiguse algust. Hamba väljatõmbamine - ettevõtmiste nurjumist. Hammaste puhastamine - peokutset.

HAMMUSTAMINE - häda ja valu. Hammustatud olema - muret ja kurvastust armastajatele.

HAPUKAPSAD - takistusi kauplemises ja rahaasjus.

HAPUPIIM - varjatud pettumusi.

HARAKAS - tühja juttu ja keelepeksu.

HARK - kaksipidi mõtteid.

HARU (tee-, puu- või jõeharu) - valikuvõimalust.

HAPUOBLIKAD - takistusi ettevõtmistes.

HAUD - kaubakadu ja leina. Haua kaevamine - sugulase või tuttava kaotust. Hauakaevaja - pikka iga ja tervist. Hauas olemine - paranemist ja varrusid. Hauast kellegi väljatõmbamine - sõbra hädast aitamist. Haua kinniajamine - varanduse kasvamist. Hauda kukkumine - häda ja õnnetust. Hauast välja tulemine - õnne ettevõtmistes.

HEATEGU teistele - heategu teistelt. Heategu teistelt - pahategu teistelt.

HEINAD - suurt õnnetust. Lõhnavad heinad - häid sõnumeid. Kopitanud heinad - häbi. Heinte küüni panemine - õnne ettevõtmistes. Heinte vedamine - ilmamuutust, ka pulmi. Niitmata heinamaa - au. Niidetud heinamaa - vaevalist edasiminekut töös ja toimetustes.

HELMED - paiseid või nahahaigusi, muret ja leina.

HERILANE - parimad sõbrad muutuvad vaenlasteks.

HERNED - meelepaha. Õitsvad herned - headust, tervist ja rikkust. Herneste söömine - haigust ja vargust. Herneste külvamine - tühje jutte, ka lootust asjade edenemisele. Hernehirmutis - pahandust tühjade juttude läbi.

HIGISTAMINE - murelikku tööd, rasket teekonda, häda ja viletsust.

HIIR - kasu kauplemises. Hiired söömas - vaevalist kasu. Hiirte piuksumine - kurvastust ja leina. Hiirelõks - vaenlase õnnetust- Hiirelõksu ülespanemine - vaenlaste järgi varitsemist.

HIRM - tõrjutud tundeid ja mõtteid.

HIRV - pärandust ja kasu. Hirve laskmine - sõpru tuleb hoida. Jooksev hirv - uhket sõpra. Hirvesarved - õnnetust abielus.

HOBUNE jooksmas - head teenistust. Kindlat sammu astuv hobune - hea sissetulekuga asja ettevõtmist. Hobuse seljast mahakukkumine - keskeas suremist. Hobuse rakendamine - teekonda. Surnud hobune - haigust, surma ja halbu sõnumeid. Hobuse seljas ratsutamine - kindlat ettevõtmist ja edu. Hobuse surma nägemine - noores eas suremist. Hobuseraud - pikka teekonda. Lõhkuv hobune - hoiatust, et kaaslased eluvankrit kraavi ei vea.

HOMMIK - uue eluetapi algust, vanadele ja raskelt haigetele ka surma.

HOIATUS - sageli hoiatust.

HOONE ehitamine - hädad muutuvad rõõmudeks. Põlev hoone - külma ja eluraskusi.

HOOPE andma - ettevaatamatule õnnetust. Hoopide saamine - pahandust, haigust, õnnetust ja häda.

HOOV on puhas - kiitust ja au. Mudane ja koristamata hoov - hooletust.

HOTELL - elu muutumist, isiksuse hülgamist.

HUKKAMINE - uut algust. Hukkaja - ülekohut ja viletsust.

HULGUS - laiskuse ilmsikstulekut. Hulgus olema - häbisse ja põlguse alla sattumist.

HULL - pahandust ja muret. Hulluks minemine - asjatut tööd ja vaeva.

HUNT - külma, pettust, sagedast riidu vanade naistega. Hundi ulgumine - vaenlaste kallaletungi.

HUULED on kahvatud - sugulaste ja sõprade kaotamist. Punased huuled - õnn abielus ja armastuses.

HÕBE - pettust ja meelepaha seoses noorte neidudega. Hõberaha - tüli ja riidu, ka köha. Hõbeasjade puhastamine - teenistusse sattumist. Hõbeda kaevamine - suure töö läbi õnne leidmist.

HÄBITUNNE - pahandust ja kahju, ka pärandust.

HÄDASOLIJA - kahju ja rahutust hinges. Hädast pääsemine - vaenu lõppu.

HÄRG - ülekohtuga kokkupuutumist, viljaikaldust. Härg adra ees - õnnelikku perekonnaelu. Härg karjamaal - headust. Härja pea - noortele kosjaõnne, vanadele rõõmu. Härg aja taga - kurja inimese kiusu ja vaenu. Härja tapmine - küllakutset. 

HÄÄLETU olema - teistele vastu ja tüliks olemist.

HÖÖVEL - etteheiteid.

HÜLJES - sula ilma.

HÜPPAMINE - muret, vaeva ja vabaduseigatsust.

HÜVASTIJÄTT - iseseisvust ja tasakaalukust.

HÜÜDMIST kuulma - haigust. Teiste hüüdmine - kimbatust, oodatud uudise mittetulemist.© Armastusesaal® 2017 - KONTAKT: info@armastusesaal.org